Regelmatig krijgen wij de vraag: “Hoe vaak moet ik mijn contactlijst mailen?”. Eén keer per week, twee keer per maand of is één keer per kwartaal ook genoeg? Helaas is geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Wat ik wel weet is dat het afhangt van de relatie die je hebt met jouw ontvangers en de relevantie van jouw bericht.

Te vaak of te weinig…

Wanneer je te vaak mailt, bestaat de kans dat je irritatie opwekt bij je ontvangers. En een geïrriteerd ontvanger is slechts een klik verwijderd van uitschrijven.

Het kan ook dat je te weinig mailt. Ook dit is een risico, vooral als je veel tijd en geld hebt besteed om nieuwe aanmeldingen te werven. Het kan dan zijn dat men de aanmelding niet meer kan herinneren waardoor ook hierdoor irritatie kan ontstaan. De kans is ook aanwezig dat de adressen niet meer correct zijn, met als gevolg dat je een ‘bounce’ krijgt.

Vijf tips

  1. Zodra iemand zich aanmeldt, begin dan direct met mailen. Wacht dus niet af tot je een flinke lijst hebt verzameld over een te lange periode. Zorg ervoor dat mensen gewend raken aan jouw e-mailcampagnes.
  2. Mail op vaste dagen. Wij merken dat de dinsdag en donderdag populaire dagen zijn om te mailen (B2B). Maar zoals altijd geldt dat je altijd moet testen. Onderzoek op welke dag jij de meeste respons op je mailing ziet en houd dan vast aan die dag. Uiteraard heeft ook het tijdstip invloed op de respons.
  3. Doe wat je beloofd. Als je mensen vertelt dat ze wekelijks een nieuwsbrief krijgen, e-mail ze dan ook wekelijks.
  4. Een paar maanden je doelgroep niet benaderen kan grote gevolgen hebben. Men kan de aanmelding vergeten zijn met als gevolg veel afmeldingen of erger nog klachten indienen over jou bij hun internet service provider.
  5. Last but not least, houd het relevant. Als je nuttige informatie beloofd, geef mensen dan informatie die ze nergens anders kunnen krijgen. Plaats gerust mooie aanbiedingen in je bericht, maar het belangrijkste doel moet zijn het leveren van waardevolle informatie die jouw ontvanger op een bepaalde manier helpt.

Conclusie
Om jouw lijst schoon en responsief te houden, wil je het aantal bounces en uitschrijvingen laag houden. Een opt-in abonneebestand is een waardevol bezit, dus doe wat je beloofd hebt, mail met regelmaat en houd het relevant.